Свопцион

комбинация свопа и опциона в форме опциона на заключение операции своп на определенных условиях.